VSV connect, spol. s r.o., Švestková 1304, 506 01 Jičín, tel.: +420 493 520 611, e-mail: obchod@vsvconnect.cz
Otevřít menu
VSV connect
domů Domů Naše služby Evakuační systémy - EVAc

Evakuační systémy - EVAc

Evakuační rozhlas

Evakuační rozhlas EVAc

Evakuační rozhlas (také nazývaný požární rozhlas nebo správně nouzový zvukový systém) jeho provoz, je upravován normou ČSN EN 54–4, EN 54–16, která definuje jeho požadované technické parametry. Evakuační rozhlas instalujeme tam, kde je nutné informovat osoby přítomné na určeném prostoru o hrozícím nebezpečí. Montáže provádíme v objektech s velkým shromaždištěm lidí, jako jsou obchodní centra, kina, ubytovací zařízení, domovy pro seniory a potřeba jeho instalace vyplývá opět z požárně bezpečnostního řešení stavby. Napojuje se na výstup elektrické požární signalizace, kdy se při vzniku požáru v objektu opakuje hlášení o nutné evakuaci osob. Do evakuačního rozhlasu se může připojit pověřená osoba, která rozhlasem řídí evakuaci osob z objektu zasaženého požárem.

Evakuační rozhlasy – EVAc navrhujeme, instalujeme a servisujeme od výrobců: BOSCH, DEXON, TOA, Johnson Controls – ZETTLER a další