VSV connect, spol. s r.o., Švestková 1304, 506 01 Jičín, tel.: +420 493 520 611, e-mail: obchod@vsvconnect.cz
Otevřít menu
VSV connect
domů Domů Blog Přístupové systémy ACS pro dokonalý přehled

Přístupové systémy ACS pro dokonalý přehled

15. února 2024

Přístupové systémy ACS pro dokonalý přehled

Přístupové systémy ACS jsou určeny pro objekty a prostory, kde je třeba prostory zajistit proti neoprávněnému vstupu a omezit některým lidem přístup do určitých částí objektu. Přístupový systém umožňuje řízení pohybu osob či vozidel i monitorování v reálném čase s grafickým zobrazením mapy.

Pro své klienty nabízíme docházkové, zabezpečovací, kamerové, protipožární i stravovací systémy, ozvučení, rozhlasové ústředny, TV a SAT rozvody. V rámci ucelenosti služeb provádíme montáž i dodávku zařízení jako komplexní stavby na klíč u rodinných i bytových domů a průmyslových staveb.

Co je přístupový systém ACS

Tento přístupový systém umožňuje nejen řízení pohybu osob a vozidel, ale také jejich monitorování v reálném čase s možností grafického zobrazení mapy daného objektu. Funguje samostatně nebo jako součást docházkového systému, který různým osobám umožňuje vstup na základě stanovených důkazů příchodu nebo pracovní doby. Přístupový systém jednoznačně identifikuje každého zaměstnance pomocí přístupové karty, čipu nebo biometrických údajů.

Všechny funkce přístupového softwaru jsou u tohoto systému vždy součástí docházkového softwaru. Pro instalaci v místě, kde je již docházkový software zajištěn, nejsou třeba pro přístupové funkce žádné další licence. Výhodou integrace ACS s jinými systémy je funkční provázanost systémů a jejich snadná obsluha v unifikovaném uživatelském prostředí.

Princip práce přístupového systému ACS

Vstupní místa jsou vybavena čtečkami a elektromechanickými zařízeními pro blokování vstupu. Sem řadíme klasické elektrické zámky, závory či turnikety. Ovládání prvků probíhá na základě výstupů, které jsou součástí přístupových jednotek i docházkových jednotek systému ACS-line. K odblokování vstupního místa dojde po vyhodnocení oprávnění získaného v obslužném softwaru. Vstupní místa se dají pohodlně ovládat jednostranně i oboustranně dle potřeb daného provozu.

Využijte všechny funkce

Dva snímače monitorují a signalizují stav dveří. Události v systému se přenáší do databáze, kde jsou přístupovým softwarem monitorovány a následně zpracovávány. Po té poskytují záznam o tom, kdo, kdy, kam a na jak dlouho vstoupil. Můžete průběžně sledovat historii průchodů každé osoby, frekvence průchodů přes jednotlivé vstupy a provádět on-line monitoring. Systém eviduje a zobrazuje všechny provozní informace o jednotlivých dveřích nebo nežádoucích průchodech apod.

Po montáži odborně proškolíme obsluhu těchto zařízení a cyklicky provádíme pravidelnou údržbu a servis námi dodaných zařízení na základě servisních smluv. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Všechny články blogu